ARC Main Page Ghettos

Getto w Krakowie

Ostatnie uaktualnienie 12 września 2006

Ghettos
Getta
Krakow Ghetto Map
Mapa getta
Według niemieckich źródeł w listopadzie 1939 w Krakowie i okolicznych wioskach żyło 68,482 Żydów. Była to jedna z największych społeczności żydowskich w Polsce. Najwięcej krakowskich Żydów mieszkało w historycznej, żydowskiej dzielnicy Krakowa – na Kazimierzu, ale od roku 1867 wiele żydowskich rodzin zamieszkało poza nią, otwierając własne interesy w całym mieście. Nawet dziś można zobaczyć na Kazimierzu stare żydowskie domy i synagogi. Jest to jedyna pośród całego ogromnego obszaru miejskiego Polski, nie zniszczona podczas wojny dzielnica historycznie żydowska.

6 września 1939 r., Kraków został zajęty przez oddziały niemieckie. Miasto stało się stolicą nowo powstałego Generalnego Gubernatostwa, rządzonego przez Generalnego Gubernatora Hansa Franka. Ten na swoją rezydencję wybrał słynny Zamek Królewski na Wawelu.
Wkrótce Naziści nakazali zamknięcie wszystkich synagog i założenie Judenratu. Pierwszym przewodniczącym Judenratu był Marek Biberstein, dobrze znany żydowski nauczyciel i działacz społeczny. SS-Oberscharführer Paul Siebert, który wyznaczył członków Judenratu, powiedział, że mają oni spełniać rozkazy Niemców z absolutnym posłuszeństwem i dokładnością. Jednym z pierwszych rozkazów wydanych przez SS dla ludności żydowskiej był nakaz dostarczenia Niemcom wszystkich kosztowności i dzieł sztuki z krakowskich synagog.
W 1940 r. została powołana żydowska policja, kierowana przez Symche Spira. Człowiek ten, który przed wojną był cieślą i ortodoksyjnym Żydem, który nie mówił biegle ani po polsku, ani po niemiecku, stał się najbardziej znanym współpracownikiem SS i Gestapo.

Od listopada 1939 r., wszyscy Żydzi w wieku 12 lat i starsi musieli nosić opaski. Zgodnie z żydowskimi źródłami Judenrat sprzedał 53,828 opasek z Gwiazdą Dawida.
Żydowskie domy i sklepy zostały splądrowane. Podczas tych czynności SS i oddziały Wehrmachtu blokowały całe ulice. Najlepsze żydowskie mieszkania zostały skonfiskowane na potrzeby niemieckich oficerów i rodzin niemieckich urzędników. Domy należące do Gminy Żydowskiej także zostały skonfiskowane. Niemieccy żołnierze zajęli nowoczesny akademik Żydowskiego Stowarzyszenia Studentów i dom starców. Wielu młodych mężczyzn żydowskich zostało wysłanych do obozów pracy przymusowej w małych miasteczkach i wsiach okręgu krakowskiego.
W kwietniu 1940 r., Hans Frank ogłosił, że Kraków powinien stać się "najczystszym” miastem Generalnego Gubernatorstwa - czyli - miastem bez Żydów. Dlatego też 18 maja 1940 r., Naziści rozkazali wysiedlenie dużej części populacji żydowskiej. Zgodnie z tym rozkazem tylko 15,000 pracujących Żydów uzyskało pozwolenie na pozostanie w mieście, razem ze swoimi rodzinami.
Przesiedlenie
15 sierpnia 1940 r., wielu Żydów zostało wysiedlonych z Krakowa, głównie do okolicznych miasteczek i wsi. Ponieważ planowano wysiedlenie większej ilości krakowskich Żydów członkowie Judenratu próbowali przekupić urzędników Stadthauptmannschaft - urzędu odpowiedzialnego za akcję wysiedleńczą. Dlatego też aresztowany został wraz z innymi członkami Judenratu i urzędnikami niemieckimi Marek Biberstein. Marek Biberstein był więziony w Krakowie i Tarnowie do roku 1942. Krakowski adwokat Dr Artur Rosenzweig został zmuszony do objęcia funkcji przewodniczącego Judenratu. Rosenzweig był osobą bardzo skromną, która często, odmawiała współpracy z SS. Po zwolnieniu z więzienia Marek Biberstein został w 1944 r. zamordowany w obozie pracy przymusowej "Płaszów”.
Jesienią 1940 r., nastąpiła kolejna fala wysiedleń. Ponad 5,000 krakowskich Żydów zostało wysiedlonych do dystryktu Lublin. Inni próbowali znaleźć nowe domy w okolicach Krakowa. W końcu marca 1941 r., zostało wysiedlonych w sumie 41,000 Żydów.
3 marca 1941 r. gubernator dystryktu krakowskiego, Dr Otto Wächter, nakazał założenie getta w Krakowie.

Wielka przeprowadzka
Getto nie zostało założone w historycznej, żydowskiej dzielnicy Krakowa - na Kazimierzu, ale w Podgórzu. Wszyscy Żydzi mieszkający w Krakowie musieli przenieść się do getta do 20 marca 1941 r.. Niektórzy zdecydowali się opuścić miasto, inni jak głosił rozkaz przenieśli się do Podgórza. Wiele polskich rodzin także musiało opuścić swoje mieszkania i zająć opuszczone przez Żydów domy na Kazimierzu. Wszędzie widać było ludzi stale przemieszczających się, dźwigających z sobą swój dobytek, szukając nowego mieszkania. Polski świadek napisał:
"Musieliśmy przekroczyć Wisłę, podobnie jak wiele innych rodzin. Na jednym brzegu byliśmy my – przybyli z Podgórza, na drugim Żydzi, którzy przybyli z Kazimierza. Pamiętam ciszę tej przeprowadzki. Ta cisza zamieniła się w żałobę przepełnioną westchnieniami."
Getto zajmowało obszar 20 ha., znalazło się w nim 15 ulic, 320 domów z 3,167 pokojami. Getto ogradzał mur zbudowany w stylu żydowskich kamieni nagrobnych, a także (częściowo) ogrodzeniem z drewna. Żona Otto Wächtera opisała mur getta jako "elegancki, w hebrajskim guście”. Wszystkie okna i drzwi wychodzące lub skierowane na "aryjską” stronę zostały zamurowane cegłą. Postawiono cztery strzeżone wejścia: brama główna u wylotu ulicy Limanowskiego i Rynku Podgórskiego, inne na ulicy Limanowskiego (tylko dla pojazdów wojskowych), Lwowskiej i na Placu Zgody.
Mur getta
Wiele domów było starych i zrujnowanych. Przed wojną na terenie getta żyło około 3,000 mieszkańców, w czasie jego trwania więcej niż 15,000 stłoczono razem na tym samym terenie. Zgodnie z ustaleniami na cztery rodziny przypadało jedno mieszkanie, albo na jeden pokój z oknem przypadały trzy osoby. Z powodu przepełnienia w mieszkaniach, wielu ludzi spędzało czas na ulicach. W październiku 1941 r. zostało wysłanych do getta , około 6,000 Żydów z okolicznych wiosek.
Głód stał się największym problemem w momencie, gdy dzienna porcja chleba wynosiła 100 gramów, dodatkiem do tego było 200 gramów cukru lub tłuszczu (miesięcznie). Głównym pożywieniem były ziemniaki. Wielu Żydów musiało pracować w getcie w warsztatach i fabrykach częściowo dla niemieckiego Wehrmachtu lub Luftwaffe. Wielu Żydom dostarczano Kennkarty.

Pierwsza deportacja miała miejsce pomiędzy 30 maja, a 8 czerwca 1942 r. Opierając się całkowicie na swoim własnym osądzie SS-mani zdecydowali kto zostaje w getcie, a kto zostanie deportowany. Za tę i kolejne deportacje odpowiedzialny był SS-Hauptsturmführer Wilhelm Kunde. 31 maja zatrzymano wydawanie Kennkart. Wszystkie osoby nie posiadające tego dokumentu musiały zgromadzić się na Placu Zgody. Dr Artur Rosenzweig organizował zbiórkę, ale nie chciał osobiście brać udziału w tej "akcji”. Żydowscy policjanci, dowodzeni przez Symche Spirę zabierali ludzi z ich domów i prowadzili ich na Plac Zgody. Podczas dwóch pierwszych dni tej "akcji” około 4,000 Żydów zostało wywiezionych do obozu śmierci Bełżec. Kolumny deportowanych były kierowane w stronę Stacji Kolejowej Płaszów, skąd przepełnionymi pociągami odjeżdżały do Bełżca. Oficjalnie mówiono ludziom, że jadą do pracy na Ukrainę.
Deportacja 1
4,000 wyselekcjonowanych i deportowanych ludzi nie było wystarczającą liczbą aby SS mogło czuć się usatysfakcjonowane. W ciągu następnych dni trwania "akcji” wielu ludzi zostało zabitych wprost na Placu Zgody lub na ulicach getta. W tym czasie Dr Rosenzweig stracił swoje stanowisko z powodu "niewystarczających wysiłków" wkładanych w organizację deportacji. Kunde powiedział mu, że będzie wysiedlony wraz z całą swoją rodziną. Tego samego dnia został wysłany do Bełżca. Jego następcą został Dawid Gutter.
4 lipca 1942 r., w getcie zabito około 600 ludzi. Ostatniego dnia tej "akcji” wraz z krakowskimi Żydami deportowanych zostało 7,000 Żydów z Miechowa, Jędrzejowa i Słomnik (wioski nieopodal Krakowa). Pośród tych ofiar byli: Mordechaj Gebirtig, znany autor żydowskich piosenek ludowych i Abraham Neumann, znany artysta i malarz.
Wkrótce po pierwszych wysiedleniach wielu ludzi w getcie zaczęło dyskusje na temat losu swoich krewnych i znajomych. Wielu Żydów wierzyło, że pojechali oni na Ukrainę i żyją tam w dobrych warunkach. Ale kilkanaście tygodni później, Polakowi, którego żona - Żydówka została wywieziona z Krakowa w czerwcu, polscy robotnicy powiedzieli, że wszyscy zostali wywiezieni do Bełżca. Człowiek ten poinformował o tym fakcie innych i ta, prawdziwa wiadomość obiegła getto.
W końcu czerwca, teren getta został pomniejszony. W sierpniu, Żydzi z okolicznych miast i wiosek zostali skoncentrowani w Wieliczce - obok Krakowa. W końcu sierpnia wielu z nich wywieziono do Bełżca.
Deportation #2
Deportacja 2
28 października 1942 r., miała miejsce w Krakowie największa i najokrutniejsza deportacja. Przed budynkiem Arbeitsamtu (biuro pracy) zgromadzono wiele dzieci zabranych rodzicom. Selekcji poddano całe rodziny zatrudnionych, chociaż każdy z nich był przekonany, iż jest "uprzywilejowany”. Chorzy i inwalidzi byli wywożeni albo zabijani za miastem. Wszystkie dzieci z domu dziecka zostały zastrzelone za miastem, razem z nauczycielami i opiekunami, którzy dobrowolnie zdecydowali się im towarzyszyć. Po tej "akcji” nastąpiło wiele samobójstw.
Podczas tych akcji wywiezionych zostało do Bełżca około 4,500 Żydów, a blisko 600 zamordowano na miejscu. Krótko po tym wysiedleniu, do Krakowa zostały wysłane listy z getta we Lwowie, informujące Żydów, że końcowym, śmiertelnym przystankiem pociągów z transportem był Bełżec.

W grudniu 1942 r., getto zostało podzielone na 2 części: "Getto A" dla pracujących i "Getto B" dla nie pracujących. Ci ostatni zostali wywiezieni tak szybko, jak to tylko było możliwe. Od listopada 1942 r., wielu Żydów z getta zostało wysłanych do przymusowego obozu pracy SS "Płaszów”, na przedmieściach Krakowa. Pośród nich byli Żydzi, którzy pracowali w fabryce emalii Oskara Schindlera. Oskar Schindler uchronił tych żydowskich pracowników i pomógł im w czasie likwidacji getta (zobacz: film "Lista Schindlera”).
13 marca 1943 r., "Getto A" zostało zlikwidowane, a wszyscy robotnicy wysłani do KZ Płaszów. Akcją kierował osobiście SS-Untersturmführer Amon Göth, nowy komendant obozu koncentracyjnego Płaszów. Wcześniej, aż do początku roku 1943 Göth pracował w centrali, Akcji Reinhardt jako Judenreferent (w biurze Globocnika jako jego osobisty asystent). Z powodu osobistych niesnasek z Hermannem Höfle i oskarżeń o korupcję, Globocnik przeniósł Göthe'a do Krakowa.
14 marca, SS zlikwidowało "Getto B". Wielu ludzi zostało zabitych w podwórkach i na ulicach. Ostatni pozostali Żydzi zostali wywiezieni ciężarówkami do Auschwitz-Birkenau.
Collecting the Jewish Property
Zbiórka żydowskiego mienia
Pozostawione w domach mienie zbierali, przyprowadzeni do getta żydowscy więźniowie. Trwało to do grudnia 1943 r. Kilkanaście tygodni po likwidacji getta żydowscy policjanci i ostatni członkowie Judenratu zostali wysłani do Płaszowa. Dawid Gutter, przewodniczący Judenratu, został tam tuż po przybyciu w grudniu 1943 r., zgładzony. Symche Spira został uwolniony z Płaszowa na życzenie Gestapo, ale w grudniu 1943 r. trafił tam ponownie. Spira, członkowie policji byłego żydowskiego getta i ich rodziny zostali ostatecznie zgładzeni w 1944 r., na osobisty rozkaz Götha. To był ostatni akt tragedii krakowskiego getta.

Latem 1942 r., spotkała się w getcie żydowska grupa ruchu oporu. Jej dowódcami byli: Adolf Liebeskind, Abraham Lejbowicz, Symek Dränger i Maniek Eisenstein. Zorganizowanie buntu było niemożliwe, ale grupa ta pomagała Żydom w ucieczkach do lasów. Najbardziej znaną akcją tej grupy było podłożenie bomby w niemieckiej kawiarni "Cyganeria" w grudniu 1942 r., i podpalenie niemieckich samochodów w garażach na Grzegórzkach.
Po likwidacji getta, splądrowaniu żydowskiego mienia, domy w Podgórzu zasiedliła krakowska biedota. Do dziś można zobaczyć dwa oryginalne fragmenty muru getta, jak również "Aptekę pod Orłem” (obecnie muzeum getta) usytuowaną niegdyś na terenie getta. Jej właściciel Tadeusz Pankiewicz, był jedynym Polakiem, który dobrowolnie pozostał w getcie i pomagał Żydom.

8 grudnia 2005 r. na Placu Bohaterów Getta (dawniej Placu Zgody) stanęło kilkadziesiąt krzeseł – mających upamiętniać ofiary getta.

W getcie mieszało 68.500 Żydów

Zdjęcia:
Gazeta Wyborcza w Krakowie
GFH
Źródła:
Bieberstein: Zagłada Żydów w Krakowie. Kraków 1985.
J. Kast, B. Siegler, P. Zinke: Das Tagebuch der Partisanin Justyna. Jüdischer Widerstand in Krakau. Berlin 1999.
T. Pankiewicz: Apteka w getcie krakowskim. Kraków 2003.
Artykuły z krakowskich gazet (głównie z lokalnego dodatku "Gazety Wyborczej”) z marca 2003 wydrukowanego z okazji 60 rocznicy likwidacji getta w Krakowie.

© ARC (http://www.deathcamps.org) 2006